Keď má osoba s Prader-Williho syndrómom problémy so zákonom

Informatívny dokument organizácie IPWSO popisujúci situácie kedy má osoba s PWS do činenia so zákonom.