Brožúrka prvej pomoci

Návrhy na vytvorenie brožúrky prvej pomoci s informáciami o zdravotnom stave pacienta s PWS

Ako rodič dieťaťa s PWS väčšina z nás sa určite stretla s lekármi a zdravotníckym personálom, ktorí nikdy nepočuli o Praderovom - Williho syndróme a museli sme im vysvetliť, aký je to syndróm a aký vplyv má na naše dieťa. Hlavne počas urgentných situácií je niekedy ťažké zapamätať si všetky dôležité informácie. Brožúrka, v ktorej budú všetky základné informácie, určite urýchli postup zdravotníkov.

Čo budeme na začiatok potrebovať?

- malú brožúrku, alebo zošit, do ktorého sa dajú voľne zakladať listy
- kancelársky papier
- všetky kontaktné informácie o našej rodine
- všetky lekárske predpisy o liekoch, ktoré naše dieťa užíva
- záznamy o jeho zdravotnom stave


Na obal zošita napíšeme:
Informácie pre lekárov a zdravotnícky personál o pacientovi: (meno nášho dieťa)
Brožúrka obsahujúca informácie pre urgentné situácie.

Na vnútornú stranu obalu napíšeme: V prípade nálezu kontaktuje (naša kontaktná adresa).

Prvá strana by mala obsahovať nasledovné údaje:
- Úplné meno nášho dieťaťa
- Dátum narodenia
- Adresu
- Telefónne číslo
- Úplné mená obidvoch rodičov
- Kontaktné tel. čísla
- Informácie o hlavnej osobe, ktorá sa o dieťa stará a o všetkých učiteľoch, pestúnoch, opatrovateľoch.....
- Informácie o poistke (nezabudnite uviesť meno osoby, ktorá má pri sebe preukaz poistenca dieťaťa)

Druhá strana by mala začať vetou: (meno dieťaťa) má Praderov-Williho syndróm.
Následne popíšeme iné stavy a problémy, uvedieme lieky a ich dávkovanie, vitamíny. V prípade, ak dieťa užíva rastový hormón, treba to tiež uviesť. Ďalšie informácie:
- všetky operácie a hospitalizácie, rok a dôvod
- zlomené kosti alebo iné závažnejšie zranenia
- záznamy o záchvatoch, aj tých z horúčky
- všetky hospitalizácie, ich dátum a dôvod

Tretia a štvrtá strana by mali obsahovať informácie pre urgentné situácie a návštevy v ordinácii lekárov.

Na piatej strane bude zoznam všetkých lekárov a špecialistov, ktorých naše dieťa navštevuje a ich kontaktné čísla.

Doporučujeme vytvoriť si niekoľko kópií tejto brožúrky/zošitu pre potreby lekárov a mať vždy k dispozícii niekoľko prázdnych listov papiera pre potrebné poznámky.

Je nesmierne dôležité informácie v zošite neustále aktualizovať.

Je potrebné často kontrolovať a zaznamenať akékoľvek zmeny v liekoch a dávkach. Navrhujeme, aby listy brožúrky boli napísané vo formáte MS Word Documents, aby sa dali kedykoľvek aktualizovať v počítači. Dôležité je tiež, aby brožúrka bola vždy na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, aby sme po nej mohli rýchlo siahnuť v urgentných situáciách.
Pamätajte, toto sú informácie o našom dieťati, preto je k ním potrebné pridať akékoľvek osobné informácie, o ktorých si myslíme, že budú dôležite v prípade urgentných situácií.

Dúfajme, že nikdy nebudeme potrebovať túto brožúrku, ale ak áno, budeme pripravení odpovedať na otázky, ktoré nám môžu ušetriť vzácny čas a výrazne tak prispieť ku kvalite zdravotníckej starostlivosti o naše dieťa.