Semaglutid raz týždenne u dospelých s nadváhou alebo obezitou

Výsledky štúdie podávania liečiva "Semaglutid" u dospelých s nadváhou alebo obezitou. Článok uverejnený na web stránke medzinárodnej organizácie IPWSO.

K stiahnutiu