AKTUALITY

10.5.2013

Platnosť starých ŤZP preukazov ..... do konca roka 2013 !!!

Platnosť starých ŤZP preukazov ..... do konca roka 2013


17.4.2013

Stanovy

Nové stanovy združenia11.3.2013

Úľavy na koncesiách treba dokladovať v RTVS do konca marca

Úľavy na koncesiách treba dokladovať v RTVS do konca marca


15.10.2012

PROGRAM STRETNUTIA 20-21/10/2012

porgram stretnutia 20-21/10/2012


4.10.2012

Stretnutie PWS ORAVA 2012

termín stretnutia 20. - 21.10. 2012


24.9.2012

Stretnutie PWS ORAVA 2012

Oznam o plánovanom stretnutí


18.2.2011

Druhá Východoeurópska konferencia o Prader-Willyho syndróme

Druhá Východoeurópska konferencia o syndróme Prader-Willy 29.- 30. 10. 2010, Zalau Rumunsko


6.8.2009

Aktuality

Hlavnou náplňou činností združenia PWS na Slovensku je plnenie nasledujúcich cieľov a vykonávania týchto činností