Dojča s PWS

Dojča s Praderovým – Williho syndrómom
 
Všeobecná charakteristika
 
Charakteristická črta, ktorú si u dojčiat v s PWS všimneme okamžite, je extrémna hypotónia (nízky svalový tonus). Pri zdvihnutí dieťatka jeho ramená a nohy nehybne visia a ak mu nepodopierame krk, hlava prudko padá dozadu. Lícne svaly môžu byť tak slabé, že nedokáže sať mlieko či už z matkinho prsníka alebo fľaše.
Dojča prevažnú časť dňa prespí. Dokonca je potrebné ho budiť počas kŕmenia, pri ktorom sa často tak unaví, že zaspí. Ďalším problémom je porucha termoregulácie, v novorodeneckom veku prevláda hypotermia, neskôr hypertermia, ktorá môže byť problémom, napr. pri celkovej anestéze
Väčšina novorodeniatok je absolútne pasívna, či už vzhľadom na svoje vlastné potreby, ako aj okolitý svet. Neplačú, keď sú hladné alebo keď počujú hluk, dokonca ani vtedy, ak prežijú niečo, pri čom sa vystrašia alebo im spôsobi bolesť.
Časom dojča zosilnie a stále väčšiu časť dňa prebdie. Prejavuje zvýšený záujem o svoje okolie. Hoci mešká vo vývoji za svojimi rovesníkmi približne 1 až 2 roky, postupne prechádza všetkými vývojovými štádiami ako ostatné deti. Meškanie vývoju je ťažké v 1. roku života, v 2. roku nastáva zvyčajne zlepšenie. Dieťatko býva extrémne pokojné a spokojné, zriedka zaplače a nebýva nervózne.
 
 
Mentálny vývoj
 
U jedincov s PWS je rôzna úroveň inteligencie – od stupňa vážnej retardácie po takmer normálne intelektuálne schopnosti. Väčšina však patrí buď do hraničného pásma inteligencie (IQ v rozpätí 40 až 105, priemer 70), až mierne retardovaného pásma, alebo majú problémy s učením.
 
Motorický vývoj
 
Veľa rodičov maličkých detí s PWS na začiatku trápi predovšetkým oneskorený motorický vývoj, preto v predškolskom veku je už často nevyhnutná potreba programov špeciálneho vzdelávania. Priemerný vek, kedy dieťa sedí, je 12 mesiacov, chodiť začína obvykle v 24 mesiacoch. Vývin reči je oneskorený ešte viac.
 
Vývoj osobnosti
 
V tomto veku prechádzajú deti s PWS obdobím zmien osobnosti. Ich predtým pokojná a ústupčivá povaha prevláda i naďalej, avšak objavujú sa aj obdobia tvrdohlavosti a príležitostné výbuchy nálady. (O konkrétnych prejavoch a technikách zvládnutia sa píše v kapitolách venovaných jednotlivým vekovým štádiám).
 
Zmeny metabolizmu
 
Skôr či neskôr, zvyčajne medzi prvým a tretím rokom života si dieťa s PWS začne viac uvedomovať pôžitok z jedla. Obzvlášť rado má potraviny s vysokým obsahom kalórií a ak dostane na výber, zvyčajne sa rozhodne pre mastnejšie jedlá. Zje však všetko. Má obrovský apetít, dokáže zjesť neobmedzené množstvo potravy, pokiaľ sa mu v tom nezabráni. Ak dieťa priberie, hmotnostný prírastok nie je výsledkom len samotného prejedania sa. Aby si dieťa s PWS udržalo normálnu hmotnosť, nemôže skonzumovať toľko kalórií ako zdravé dieťa jeho veku a výšky. Vedci sa domnievajú, že tento „vlčí hlad“ spôsobuje porucha funkcie hypotalamu. Pretože je to organický problém, aplikácia medikamentov na zníženie chuti do jedla sa nepreukázala ako účinná.
Tuk je u osôb s PWS rozložený nerovnomerne, jeho zásoby sa koncentrujú v centrálnej časti tela - nižšej oblasti trupu, v okolí sedacej časti, stehien a hornej časti ramien.
Neexistuje však žiaden dôkaz o tom, že Praderov- Williho syndróm je skutočne metabolická porucha.
 
 
Fyzické znaky
 
Fyzické znaky, ktoré sa objavia u veľkého množstva jedincov so syndrómom PWS, sú: úzke čelo, nízka postava, mandľové oči, úzka horná pera, nadol stočené kútiky, malé ruky a chodidlá. Mnohé deti sa preto na seba doslova podobajú.
Pri narodení sú genitálie chlapcov tak maličké, že je problémom ich vôbec nahmatať. Penis je maličký a semenníky sú drobnučké a nezostúpené. U niektorých chlapcov ani nikdy nezostúpia.
U dievčat hovoríme tiež o hypogenitalizme (neúplný vývoj pohlavných orgánov), avšak nie je až taký viditeľný z dôvodu odlišnej anatómie.
V období puberty je sexuálny vývoj neúplný (je prítomné pubické ochlpenie, avšak puberta je neskorá), t.j. sekundárne sexuálne znaky sa nevyvinú bez príslušnej hormonálnej liečby.
 
 
Zdravotné komplikácie
 
Našťastie, väčšina pacientov s Prader – Williho syndrómom nemá vážne zdravotné problémy a tie, ktoré vzniknú, sú väčšinou následkom nadváhy. Niektoré komplikácie sa však častejšie vyskytujú u jedincov s PWS, ako u zdravej populácie. Jedná sa o strabizmus (škúlenie), kedy sú potrebné okuliare, prikrýva sa oko, alebo sa dokonca vyžaduje operácia. Problémy môžu nastať so správnym držaním tela – skolióza (vybočenie chrbtice doboku) a kyfózy (vybočenie chrbtice dozadu). Tu pomáhajú pravidelné návštevy ortopéda, špeciálne pásy a korzety, v ťažkých prípadoch sa pristupuje k operácii.
K ďalším častým problémom patria: kazivosť zubov, obezita a s ňou súvisiaca hypoventilácia (znížená ventilácia), hypertenzia (vysoký krvná tlak), zlyhanie pravého srdca, celulitída, cukrovka, problémy s dýchaním, obštrukcia dýchacích ciest, poruchy spánku a spánkové apnoe (zastavenie dýchania počas spánku na určitý čas) .
 
Výnimky
 
Takmer všetky konštatovania o Prader – Williho syndróme majú výnimky. Sú jednotlivci, ktorí nesnoria jedlo, niektorí dosiahnu normálnu výšku a sú aj takí, ktorí nezaostávajú v motorickom vývoji. Každé dieťa je však predovšetkým osobnosť sama o sebe. 
 
 
Problémové situácie a techniky ich zvládnutia
 

Kŕmenie
Hypotónia sťažuje schopnosť dieťatka sať mlieko a jeho ospalosť mu v podstate neposkytuje čas na príjem potravy.
Často krát musí matka vynaložiť veľké úsilie, aby mohla dieťa nakŕmiť. Doporučuje sa masáž alebo poklepkávanie líc, jemné pohyby čeľusťou smerom nahor a dole, šteklenie chodidiel. Pomôže špeciálny cumlík pre predčasne narodené deti. Ak si myslíte, že Vaše dieťa neprijíma dostatok potravy, porozprávajte sa o tom s Vašim lekárom. Ten môže doporučiť aj iný spôsob kŕmenia. Zvyčajne ide o sondu zavedenú priamo do žalúdka cez nos alebo ústa. V niektorých prípadoch je potrebné zvýšiť počet kŕmení počas dňa a budiť dieťa čase, stanovenom na kŕmenie. V tomto veku je veľmi dôležité sledovať pravidelne váhový prírastok.
Manipulácia s dieťaťom, rozvoj svalového tonusu
Pri manipulácii s dojčaťom s PWS je potrebné, aby ste boli maximálne opatrní a pevne ho podopierali už pri samotnom zdvihnutí z podložky. Pozor dávajte hlavne na hlavu a oblasť krku.
Dajte dieťa do polohy v sede, podoprite ho vypchatými poduškami, aby sa dieťa nenaklonilo na stranu.
Ak je dieťa dlhší čas bdelé, stimulujte jeho svaly jednoduchými cvičeniami. Dieťaťu v polohe v leže vezmite jeho ruky do svojich a nechajte ho, aby sa vytiahlo. Vždy dajte dieťaťu čas, aby reagovalo na pohyb. Ak je to možné, navštívte fyzioterapeuta, ktorý vypracuje cvičebný program zohľadňujúci špecifické potreby Vášho dieťaťa.
Pamätajte, že ľudské telo sa vyvíja zvnútra von a od hlavy smerom nadol. Šijové svaly dieťatka by mali byť úplne vyvinuté ešte predtým, ako ho posadíte bez podpory hlavy. Podobne, svaly na jeho nohách by sa mali vyvíjať plazením a lezením ešte predtým, ako ho vložíte do detského pavúka a zaťažíte hmotnosťou jeho nohy.
Mentálna stimulácia
Dojča s PWS sa na prvý pohľad zdá byť nehybné a pasívne, väčšinu času prespí, vzniká prirodzene pokušenie obmedziť kontakt s ním na minimum základných úkonov, ako je výmena plienok, kúpanie a kŕmenie. Avšak v pokojnom tele je aktívna myseľ, ktorá potrebuje stimuláciu.
Umiestnite v blízkosti jeho postieľky jasný farebný obrázok, na ktorý sa bude pozerať. Spievajte mu a rozprávajte sa s ním, keď mu meníte plienky a kúpete ho. Vyslovujte jeho meno. Všetci členovia v domácnosti nech s dieťaťom komunikujú, aby počulo rôzne hlasy. Čítajte mu detské knižky a ukazujte obrázky. Takto stimulujete jeho zmyslové vnímanie, hlavne zrak a sluch.
Jeho hmat sa stimuluje pri dotyku Vašej ruky, uvedomenia si rozdielu medzi mokrým a suchým. Keď je dieťa čulejšie, umožnite mu pobudnúť aj v ostatných častiach domu, aby sa zoznámilo s rôznym prostredím a zistilo, čo sa deje na rôznych miestach.
Hrajte sa s ním. Fyzický kontakt podporuje vývoj dojčaťa. Hra je najlepší učiteľ – formou hry mu ukazujete časti jeho tela, spievajte mu riekanky, aby cítilo rytmus a zvuk slov. Pohybujúce sa objekty podporujú schopnosť sústrediť pohľad očí. Smiech je dobrým cvičením pre pľúca (ktoré, keďže dieťa s PWS takmer neplače, majú nedostatok prirodzenej stimulácie). Napodobňujte zvuky zvierat, podporujte ho, aby ich opakovalo.
Oslavujte, keď Vaše dieťa dosiahne ďalšie štádium vývoja. Neporovnávajte ho s inými „zdravými“ deťmi. Každé dieťa je osobnosť, a dokonca aj zdravé deti sa nevyvíjajú rovnako. Ak dieťa uvidí Vašu radosť a pýchu, bude to preň najlepší stimul pre ďalšie úspechy.
Je potrebné si zapamätať tri slová pri stimulácii mentálneho vývoja dieťaťa: organizácia, opakovanie a radosť. Aktivity musia byť organizované do malých krokov, ktoré navzájom na seba naväzujú. Ak dieťa neprejaví záujem o nejakú aktivitu, je potrebné zmeniť predmet alebo metódu. Dieťa musí proces učenia vnímať ako vzrušujúce a zábavné dobrodružstvo.
Emocionálny vývoj
Zdravý emocionálny vývoj začína už v kolíske, kedy sa dieťa učí dôvere. Dôveru si buduje k rodičovi, ktorý okamžite zareaguje na potreby dieťaťa. Ak sú dojčatá hladné alebo v nepohode, okamžite nahlas nato upozornia svojich rodičov. Avšak dojča s PWS málokedy plače, preto jeho rodičia musia predpokladať potreby svojho dieťaťa a reagovať na ne aj bez predošlej plačlivej výzvy.
Počas druhého roku života si dieťa uvedomuje svoju osobnosť a snaží sa vykonávať určité úkony samo. Dieťa s PWS však i naďalej dovolí rodičom, aby automaticky reagovali na jeho potreby.
Malé deti s PWS majú reputáciu „dobré“ deti. Môžete ich položiť kdekoľvek, dať do rúk hračku a dieťa spokojne zotrvá v jednej činnosti nekonečne dlhý čas. Je to jednoduché dovoliť dieťaťu robiť to, čo chce, pretože čo baví dieťa, neotravuje rodiča. Príde však čas, kedy dieťa začne mať túžby, ktoré nezapadnú harmonicky do štruktúry rodiny. Majte to preto na mysli a začnite skoro s disciplínou.
Učte dieťa samostatne sa najesť a obliecť, len čo je schopné to samo urobiť. Dajte mu na výber formou výsady, napr. rozhodni sa medzi dvoma hračkami, košeľami.
Prvými pokusmi o disciplínu môže byť snaha odložiť niektoré predmety mimo dosah dieťaťa, poveriť dieťa malou úlohou, ktorú má vykonať (poukladať si svoje hračky). Postupne ho môžete naučiť, aby sa prispôsobovalo potrebám svojho okolia. Disciplína je dôležitá v živote každého človeka. Ak začnete skoro, ušetríte si mnoho problémov. Disciplína znamená učiť a nie trestať.
Iniciatíva
Dieťa s PWS zvyčajne nie je iniciatívne, má preto tendenciu vyberať si menej náročné aktivity a zotrvať pri nich dlhý čas. Našťastie, deti s PWS vyhľadávajú sociálnu interakciu – využite túto ich črtu ako svojho spojenca.
Robte činnosti, ktoré robí dieťa, potom odkloňte jeho záujem k niečomu viac náročnejšiemu. Pravidelne meňte hračky, pričom dieťa sa hrá len s niektorými počas jedného dňa – je nútené meniť aktivity.