Platnosť starých ŤZP preukazov ..... do konca roka 2013 !!!

Platnosť starých ŤZP preukazov ..... do konca roka 2013

 

Staré preukazy ŤZP platia do konca tohto roka, aj keď majú vyznačenú "neobmedzenú platnosť".

Prebieha výmena preukazov občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydaných pred 1. januárom 2009, za preukazy s ochrannými známkami.  Od 1.januára 2014 budú platiť už iba preukazy vydané podľa platného zákona č. 447/2008 Z.z.

 

Potrebné je predložiť: 

  • pôvodný preukaz ŤZP, ŤZP/S, 
  • občiansky preukaz
  • 1ks fotografiu (3×4 cm)

 

Lehota na výmenu ŤZP preukazov končí 31. decembra 2013 !!!

 

Podľa Zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 65 ods.10

 

 

ZDROJ: 

časopis Diabetik č.3-4/2013

http://www.registerchranenychdielni.sk/zdravotne-tazko-postihnuti-preukazy-ztp-a-ich-vymena-nie-je-povinna-no-potrebna/