Nové tlačivo "Vyhlásenie pre 2%"

Tlačivo "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane..."
Vyhlásenie - 199.9 kB