Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb 2023

Tlačivo "Vyhlásenie"